BKR Tätskiktsystem PCI

Kvalificerade företag har genomgått utbildning med Byggkeramikrådet och arbetar enligt våra branschregler, BBV. Efter avslutat kontrakt bör de tillhandahålla ett Kvalitetsdokument till kunden. När en privatperson anställer ett kvalificerat företag anses BBV vara överenskommet om inte annat anges i kontraktet.

Byggkeramikrådet är inte ansvarigt för arbetet som utförs av det kvalificerade företaget och kan inte hållas ansvarigt för eventuella fel som kan uppstå. Allt ansvar för kontraktet och rättelse av eventuella klagomål ligger hos det kvalificerade företaget.

Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV) är ett frivilligt regelsystem som måste avtalas. Ett kvalificerat företag bör alltid följa BBV, om inte annat har avtalats. Detta innebär att när du anlitar ett kvalificerat företag kommer du att få ett kvalitetsdokument utfärdat för din våtrumsrenovering.

KONTAKTA OSS

Det skulle vara vårt nöje att engagera oss med dig och utforska hur vi kan samarbeta för att förverkliga din vision. Tveka inte att kontakta oss – vi är alltid ivriga att knyta an till nya och befintliga kunder.

SE VÅRA ANDRA PROJEKT

"Våra många års erfarenhet gör oss till den idealiska partnern för ditt nästa projekt. Vi drar oss inte för en utmaning, men vet också hur man hanterar risker."

Badrum Kinna
Tak Hestra